เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการผลิตนิวเมติก

เทคโนโลยีนิวเมติกส์เป็นคำที่หมายถึงนิวเมติก คือการใช้ก๊าซอัดความดันเพื่อสร้างการเคลื่อนที่เชิงกล เทคโนโลยีนี้ใช้ในการตั้งค่าอุตสาหกรรมหลายแห่งนิวเมติกโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ถูกอัดด้วยอากาศอัดหรือก๊าซเฉื่อย ต่อไป เราจะพิจารณาข้อดีหลักที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนิวเมติกส์อากาศที่นิวเมติกใช้จริงภายในอุปกรณ์นิวเมติกเหล่านี้จะถูกทำให้แห้ง เมื่ออากาศแห้งจะปราศจากความชื้น เมื่อไม่มีความชื้นในอากาศนิวเมติก

ก็ไม่สามารถสร้างปัญหาให้กับชิ้นส่วนภายในนิวเมติก

ภายในระบบได้นิวเมติกนอกจากนี้ยังมีการเติมน้ำมันหรือสารหล่อลื่นอื่นๆ เพื่อลดผลกระทบจากแรงเสียดทาน เนื่องจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่ใช้ระบบอากาศ จึงค่อนข้างเรียบง่ายในการออกแบบและต้องการวัสดุราคาไม่แพงเพื่อใช้งาน เป็นผลให้สามารถป้อนการผลิตจำนวนมากเพื่อสร้างระบบนิวเมติกวิธีนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเงินได้มากข้อได้เปรียบทางเทคนิคที่สำคัญทำให้เครื่องมือนิวเมติกมีความเกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ข้อได้เปรียบที่สำคัญประการนิวเมติก

นิวเมติกหนึ่งคือความปลอดภัยโดยรวมที่ยังคงพบได้ในเครื่องมือภาคสนามที่ใช้ลมนิวเมติกข้อได้เปรียบนี้เกี่ยวข้องกับความสามารถของระบบนิวแมติกส์ในการทำงานโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหากไม่มีไฟฟ้านิวเมติกก็จะไม่เกิดอันตรายจากประกายไฟเมื่อไม่มีประกายไฟความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้หรือการระเบิดในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมของคุณจะลดลงอย่างมากนอกจากนี้นิวเมติกเครื่องมือนิวแมติกส์เฉพาะทางบางชนิดยังสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิสูงและการแผ่รังสีสูง นี่เป็นข้อได้เปรียบเนื่องจากนิวเมติก

นิวเมติกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่

จะไม่สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้หากไม่มีการทำงานซ้ำเพื่อชุบแข็งนิวเมติกแม้ว่าคุณจะชุบแข็งเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ได้คุณลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของระบบนิวเมติกคือความสามารถพิเศษในการทำงานต่อไปภายใต้ไฟฟ้าขัดข้องนิวเมติกจะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพหรืออัคคีภัยเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ไฮดรอลิกนิวเมติกอุปกรณ์นิวแมติกส์มีความได้เปรียบด้านต้นทุนเนื่องจากอุปกรณ์นิวเมติก

นิวเมติกจะมีราคาสูงกว่าอุปกรณ์นิวแมติกถึงสองเท่านิวเมติกนอกจากนี้เมื่อคุณเปรียบเทียบต้นทุนในการติดตั้งระบบนิวแมติกส์น้ำอัตโนมัติกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั่วไปนิวเมติกการประหยัดต้นทุนโดยใช้นิวแมติกส์ก็มีความสำคัญเช่นกัน ค่าปิดและเปิดทำงานได้ดีกับระบบนิวแมติกเนื่องจากความสามารถในการรักษาสภาวะแรงดันเกินนิวเมติกแอคชูเอเตอร์แบบนิวแมติกยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและจะทำงานโดยไม่ต้องบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อยตลอดอายุการใช้งานของแอคชูเอเตอร์นิวเมติก