Category Archives: จิตวิทยา

จิตบำบัดเพื่อการพัฒนาจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของคุณ

จิตบำบัดทางจิตวิญญาณเป็นวิถีทางจิตวิญญาณที่ไม่เหมือนใครซึ่งมักจะผสมผสานคำสอนของตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการขจัดความมืดซึ่งจิตบำบัดครอบคลุมแสงสว่างภายใน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมในจิตบำบัดแบบดั้งเดิมและอาจแสดงให้เราเห็นถึงวิธีการขจัดเงื่อนไขที่เกิดจากความกลัวของเราและค้นพบความรักในที่ของพวกเขาแม้ว่าจิตบำบัดแบบดั้งเดิมจะอยู่ในมือของผู้ประกอบวิชาชีพจิตบำบัดที่ถูกต้อง

และได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี จิตบำบัดแต่ก็มีค่าเกือบตลอดเวลาหากเป้าหมายของเราคือวิธีที่กว้างขวางมากขึ้นวิธีการแบบดั้งเดิมอาจขาดหายไปจิตบำบัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาที่ช่วยให้เราทำงานได้ดีในโลก จิตบำบัดซึ่งหมายความว่าแทนที่จะอยู่ในความเมตตาของความรู้สึกของเราตอบโต้หรือกดขี่พวกเขาโดยไม่รับรู้หรือควบคุมเราจะพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองและความสามารถในการตอบสนองแทนที่จะตอบโต้แสดงออกมากกว่าการอดกลั้น

เห็นได้ชัดจากระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อกันและโลกใบนี้

จิตบำบัดทางจิตวิญญาณช่วยให้เราใช้ความเข้าใจทางจิตวิทยาเพื่อปลุกจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเรา เชื่อมต่อกับความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวของเรา และตระหนักว่าแม้ว่าเราจะ ‘ดูเหมือน’ อยู่ในโลก จิตบำบัดแต่เราก็ไม่ได้ ‘อยู่ในโลกนี้’เราอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งเห็นได้ชัดจากระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อกันและโลกใบนี้ เมื่อเราสิ้นเปลืองกับความต้องการในการอยู่รอดเราจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการจิตบำบัดทางอารมณ์

และจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งที่สุดที่เรามีได้นั่นคือการรักและเป็นที่รักจิตบำบัดเราต่อสู้กันด้วยความรู้สึกว่าถูกกีดกันการแข่งขันและความสิ้นหวัง จิตบำบัดเราพยายามหลีกเลี่ยงความรู้สึกอับอายที่เราทุกคนแบกรับ – โดยการกล่าวโทษผู้อื่น หรือโดยการรักษาตัวเองด้วยสุรายาอาหารสบาย ๆ จิตบำบัดหรือโดยไม่รับประทานอาหารเลย เราแสดงออกทางเพศ ไปเที่ยวช้อปปิ้ง เล่นการพนันหรือสูญเสียตัวเองไปกับการรบกวนอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้เราลืมความเจ็บปวดได้ชั่วคราว

ความท้าทายอาจเป็นปัจจัยทางสังคมอารมณ์ร่างกายและภายนอก

แต่เราจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเราจิตบำบัดพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองต่อไปและในทางกลับกันการตระหนักรู้ในตนเองของเรา (การรับรู้ถึงตัวตนที่สูงขึ้นและศักดิ์สิทธิ์ของเรา) การเลือกรูปแบบจิตบำบัดเฉพาะนี้สามารถให้หนทางกลับสู่ความจริงของเรา ธรรมชาติ – รักตัวเอง สะกดจิตบำบัดช่วยให้เราล้างหน้าต่างของจิตวิญญาณ

ของเราเผยให้เห็นแสงสว่างทางวิญญาณที่บริสุทธิ์ภายในตัวเราชีวิตเต็มไปด้วยความท้าทาย จิตบำบัดความท้าทายอาจเป็นปัจจัยทางสังคมอารมณ์ร่างกายและภายนอกที่เกิดจากสังคม จิตบำบัดพวกเราส่วนใหญ่สามารถรับมือกับปัญหาของเราและมักเอาชนะความเจ็บปวดและความเศร้าโศกที่เกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอกเหล่านี้ ผู้ที่ไม่สามารถรับมือกับปัญหาในชีวิตได้เนื่องจากสาเหตุหลายประการต้องการความช่วยเหลือที่สร้างสรรค์ในการรักษาและดำเนินชีวิต