Category Archives: Barcode Printer

ความจำเป็นของ Barcode Printer ในยุคปัจจุบัน

การใช้ระบบติดตามบาร์โค้ดสำหรับสินค้าคงคลังของคุณที่ใช้เพื่อการลงทุนขนาดใหญ่ในเทคโนโลยีบาร์โค้ดรวมถึง Barcode Printer สแกนเนอร์บาร์โค้ดรวมถึงผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จุดขายที่รองรับทั้งการพิมพ์และการสแกนบาร์โค้ด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซอฟต์แวร์จุดขายบาร์โค้ดเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและ Barcode Printer ได้ลดราคาลงอย่างมากทำให้แม้แต่ร้านค้าปลีกร้านค้าปลีกรายเดียวก็สามารถซื้อระบบบาร์โค้ดสำหรับสินค้าคงคลังได้

หนึ่งในเหตุผลหลักที่ Barcode Printer ราคาลดลง

เครื่องพิมพ์มีราคาลดลง เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดซึ่งทำให้ผู้ผลิตสามารถผลิต Barcode Printer และเครื่องพิมพ์ในราคาที่ถูกกว่ามากในขณะเดียวกันก็รักษาคุณภาพในระดับเดียวกัน ประการที่สองความต้องการของตลาดมากขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและสแกนเนอร์ได้ช่วยลดราคาโดยรวมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนารวมอยู่ในราคาของสินค้าทุกชิ้นที่ขายลดลงตามจำนวนสินค้าที่ขายเพิ่มขึ้นราคา Barcode Printer และสแกนเนอร์จึงลดลง จนถึงจุดหนึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบบาร์โค้ดนั้นค่อนข้างถูกห้ามปรามกับผู้ค้าปลีกรายเล็กและกลาง แต่ตอนนี้แม้แต่ร้านค้าที่เล็กที่สุดก็สามารถจัดหาเทคโนโลยีดังกล่าวได้

ในความเป็นจริงแม้แต่ผู้บริโภคบางรายก็เริ่มซื้อระบบบาร์โค้ดเพื่อแคตตาล็อกและสินค้าคงคลังสินทรัพย์บ้านของตัวเองเนื่องจากเทคโนโลยีมีราคาไม่แพงมากในขณะนี้ หากคุณเป็นผู้ค้าปลีกที่ยังไม่ได้ใช้การติดตามสินค้าคงคลังบาร์โค้ดคุณอาจต้องการตรวจสอบเพราะประโยชน์ของระบบดังกล่าวมีมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง Barcode Printer ในความเป็นจริงร้านค้าปลีกส่วนใหญ่สามารถชดเชยการลงทุนในการอัพเกรดเป็นระบบบาร์โค้ดได้เกือบจะในทันทีเนื่องจากการประหยัดเวลาระหว่างขั้นตอนการนับสินค้าคงคลัง

การพิมพ์บาร์โค้ดไม่ได้เป็นแอปพลิเคชั่นที่จำกัดเฉพาะเครื่องบางประเภท

แต่เครื่องเฉพาะจะให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในแอปพลิเคชันนั้นตามธรรมชาติ หลายคนเลือกที่จะพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดโดยใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ทธรรมดา การพิมพ์ประเภทนี้ต้องใช้กระดาษฉลากที่มีแท็กกาว Barcode Printer แทนกระดาษเครื่องพิมพ์มาตรฐาน ในการพิมพ์ด้วยเลเซอร์ฉลากเหล่านี้จะได้รับบาร์โค้ดเนื่องจากมีการวาดภาพไฟฟ้าสถิตบนกระดาษซึ่งติดหมึกไว้ แม้ว่าการพิมพ์ด้วยความร้อนชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพ แต่ก็เป็นทางเลือกที่ไม่แน่นอนสำหรับการสร้างบาร์โค้ดของวิธีการหลัก การพิมพ์แบบใช้ความร้อน

การพิมพ์บาร์โค้ดแบบใช้ความร้อนเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากในการสร้างแบบสแตนด์อโลนตามที่อธิบายไว้ข้างต้นเนื่องจากเป็นวิธีแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับการพิมพ์บาร์โค้ดอย่างชัดเจน ในขณะที่ Barcode Printer และเลเซอร์เจ็ทใช้หมึกจริงในการสร้างบาร์โค้ด Barcode Printer ราคาใช้สารเคมีความร้อนเพื่อสร้างภาพด้วยความร้อนมากกว่าหมึก หัวระบายความร้อนจะร้อนตามรูปแบบที่เหมาะสมและกดลงบนฉลากเพื่อสร้างภาพบนสื่อที่ใช้สารเคมี